Takeout.lv privātuma politika

Lai saņemtu informāciju par saviem personas datiem, mērķiem un pusēm, ar kuriem tiek kopīgoti dati, varat sazināties ar īpašnieku SIA Takeout caur info@takeout.lv.

Datu kontrole un īpašnieks

Savākto datu veidi

Īpašnieks nesniedz savākto personas datu veidu sarakstu.

Citus savāktos personas datus var aprakstīt citās šīs konfidencialitātes politikas sadaļās vai ar īpašu paskaidrojuma tekstu kontekstā ar datu vākšanu.
Personas datus var brīvi piegādāt Lietotājs vai tie var tikt savākti automātiski, izmantojot šo aplikāciju.
Jebkāda sīkdatņu vai citu uzskaites rīku izmantošana šajā aplikācijā vai trešās puses pakalpojumu sniedzēju, kas izmantoti šajā pieteikumā, īpašniekiem, ja vien nav noteikts citādi, kalpo, lai identificētu Lietotājus un atcerētos viņu personīgos iestatījumus, vienīgi, lai sniegtu nepieciešamo pakalpojumu Lietotājam. 
Ja netiek iesniegti konkrēti personas dati, šīs aplikācijas darbība var tikt padarīta neiespējama.

Lietotāji ir atbildīgi par jebkādiem trešās personas personas datiem, kas iegūti, publicēti vai kopīgoti ar šo pieteikumu, un apstiprina, ka viņiem ir trešās personas piekrišana nodot datus īpašniekam.

Datu apstrādes veids un vieta

Apstrādes metodes

Datu kontrolieris pienācīgi apstrādā Lietotāju datus un veic attiecīgus drošības pasākumus, lai novērstu datu neatļautu piekļuvi, izpaušanu, grozīšanu vai neatļautu iznīcināšanu.
Datu apstrāde tiek veikta, izmantojot datorus un / vai IT iespējotus rīkus, ievērojot organizācijas procedūras un veidus, kas ir tieši saistīti ar norādītajiem mērķiem. Papildus datu kontrolierim dažos gadījumos Dati var būt pieejami atsevišķiem atbildīgo personu veidiem, kas iesaistīti tīmekļa vietnes darbībā (administrēšana, pārdošana, mārketings, juridiskā adrese, sistēmas administrēšana) vai ārējās puses (piemēram, tehnisko pakalpojumu sniedzēji, pasta pārvadātāji, hostinga pakalpojumu sniedzēji, IT uzņēmumi, saziņas aģentūras), ko vajadzības gadījumā iecēlis kā īpašnieku datu apstrādātāji. Atjauninātu šo personu sarakstu var pieprasīt no datu kontroliera jebkurā laikā.

Vieta

Dati tiek apstrādāti Datu kontroliera operatīvajos birojos un citās vietās, kur atrodas apstrādes puses. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar datu kontrolieri.

Uzglabāšanas laiks

Dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu Lietotāja pieprasīto pakalpojumu vai norādītu šajā dokumentā izklāstītos mērķus, un Lietotājs vienmēr var pieprasīt, lai Datu kontrolieris apturētu vai noņemtu datus.

Papildu informācija par datu vākšanu un apstrādi

Legāla darbība

Lietotāja personas datus tiesiskos nolūkos drīkst izmantot datu kontrolieris, tiesa vai posmi, kas noved pie iespējamās tiesiskās darbības, kas izriet no šīs aplikācijas vai saistīto pakalpojumu nepareizas izmantošanas.
Lietotājs paziņo, ka jāapzinās, ka no datu pārrauga var pieprasīt atklāt personas datus pēc valsts iestāžu pieprasījuma.

Papildu informācija par Lietotāja personas datiem

Papildus informācijai, kas ietverta šajā konfidencialitātes politikā, šī aplikācija var sniegt Lietotājam papildu un konteksta informāciju par konkrētiem pakalpojumiem vai personas datu vākšanu un apstrādi pēc pieprasījuma.

Sistēmas žurnāli un uzturēšana

Darbības un apkopes nolūkos šī lietojumprogramma un trešo pušu pakalpojumi var apkopot failus, kas reģistrē mijiedarbību ar šo lietojumprogrammu (sistēmas žurnāli), vai šim nolūkam izmanto citus personas datus (piemēram, IP adresi).

Facebook un G + pieteikšanās

Lietotājiem ir iespēja pieteikties, izmantojot Facebook autentifikāciju, ja platforma atbilst https://developers.facebook.com/policy atrodamai Facebook politikai.

Lietotājam ir iespēja pieslēgties sistēmai G +, ja platforma atbilst https://developers.google.com/+/web/policies atrodamajai platformas izstrādātāju politikai.

Informācija, kas nav ietverta šajā politikā

Datu kontrolieris var jebkurā laikā pieprasīt sīkāku informāciju par personas datu vākšanu vai apstrādi. Lūdzu, skatiet kontaktinformāciju šī dokumenta sākumā.

Lietotāju tiesības

Lietotājiem jebkurā laikā ir tiesības zināt, vai viņu personas dati ir saglabāti, un viņi var sazināties ar datu kontrolieri, lai uzzinātu par to saturu un izcelsmi, pārbaudītu to precizitāti vai lūgtu tos papildināt, atcelt, atjaunināt vai labot, vai arī, lai tos pārveidotu anonīmā formātā vai bloķētu jebkādus datus, kas tiek turēti likuma pārkāpumā, kā arī iebilst pret to uzturēšanu pret visiem likumīgajiem iemesliem. Pieprasījumi jānosūta datu kontrolierim, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Datu kontrolieris patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā, paziņojot par to lietotājiem šajā lapā. Ir ļoti ieteicams bieži pārbaudīt šo lapu, atsaucoties uz pēdējās modifikācijas datumu, kas norādīts apakšā. Ja Lietotājs iebilst pret kādu no izmaiņām, Lietotājam ir jāpārtrauc izmantot šo Pieteikumu un var pieprasīt, lai datu kontrolieris noņemtu personas datus. Ja vien nav noteikts citādi, tad spēkā esošā konfidencialitātes politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus datu kontrolieris ir par Lietotājiem.

Informācija par šo konfidencialitātes politiku

Datu kontrolieris ir atbildīgs par šo privātuma politiku, pēdējo reizi atjaunināts 2018-12-06


Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labākus pakalpojumu. Veiciet pārlūkošanu, ja esat apmierināts ar to, vai uzzināt, kā pārvaldīt here.